Новини

25.05.2016 г.

Най-богатата държава

България има изключителен ресурс от лечебни растения. По този показател сме на първо място в света, а по отношение на износа на билки, на глава от населението, сме сред първите три. Това заяви по време на семинар в пловдивското село Труд председателят на фондация „Информация и природозащита“ Светлана Аладжем.

Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България
В рамките на заданието в Пловдивска област се проведоха срещи с граждани в няколко населени места. Освен в с. Труд, изнесени приемни имаше в селата Стряма и Калояново, както и в градовете Карлово, Първомай и Стамболийски. Интересът бе голям, а всеки желаещ получи информация и материали по различни теми: „Устойчиво ползване на лечебните растения - правилно събиране и първична преработка за получаване на качествени билки“, „Култивиране на лечебни растения - видове, технологии, посадъчен материал“, „Изисквания на международния пазар и добри практики в Европа“ и др.

В презентацията си г-жа Аладжем посочи, че България е една от най-богатите в Европа и Света страни по ценни за фармацията, козметиката и хранително-вкусовата промишленост лечебни растения. Най-голям пазарен дял в търговията с лечебни растения заемат Германия с 26%, Япония 17% и Франция 13%, а Германия е най-големият ползвател на суровина от България. В Европа се продават продукти от около 2000 вида растения. Най-значителни са продажбите на резене, мента, кориандър и др. Увеличава се конкуренцията на европейския пазар с билки от други части на света - Индия, Китай, Латинска Америка. С десетки пъти по-малка територия от тази на Индия и Китай, притежаваме изключителни ресурси и пропорционално на площта си, ги превъзхождаме по количества годишен износ на билки. Това се дължи на изключително благоприятните климатични и почвени условия и богатия фонд от местни видове.

Цялата статия: agrovestnik.com - Николета КАРАСТОЯНОВА

Още: България е на първо място в Европа по износ на билки