Витамини и в-ва

Смола

zahari Смолата се отделя от доста растения, в много случаи е аморфна маса, с въглеводороден състав. При взаимодействие с въздуха започва постепенно да се втвърдява. Тя, е вискозна течност, съставена главно от летливи течни терпени и с по-малко съдържание на разтворени нелетливи частици, които я правят гъста и лепкава. Иползва се в химическата промишленост - лепила, лакове и др.