Витамини и в-ва

Фосфатиди или липиди

Фосфатидите се срещат главно в семената на растенията. Те са необходими при обмяната на веществата в клетките. Без тях протоплазмата не функционира правилно. От химична гледна точка те са също естери на глицерина, но в състава им освен висши мастни киселини участвува и фосфорната киселина, която при една част от тях се свързва с някой аминоалкохол. В лечебната практика се използуват като усилващи средства.