Витамини и в-ва

Растителни хормони

Те се делят на две групи - б и о с и, които активират клетъчното деление и ембрионалния растеж на растенията, и ауксини, които се образуват главно във върховете на растящите органи и стимулират общия растеж на клетките. Растителните хормони взимат също участие в биосинтетичните процеси на протоплазмата. Липсата им задържа развитието на растенията. Значението им за човека не е изяснено.