Витамини и в-ва

Глюкозиди

Глюкозидите са гликозиди, получени от глюкоза. Те се срещат често в растенията, но рядко при животните. Глюкоза се получава, когато единг глюкозид се хидролизира по чисто химически начин или декомпозира чрез ферментация или ензими.