Витамини и в-ва

Неорганични вещества

В растенията неорганичните вещества са представени във вид на окиси, карбонати, сулфати, хлориди, фосфати, силикати и др. Значението им за растенията не е напълно установено, но известно е, че при липса на някои от тях се нарушава растежът им. Знае се също, че азотът участвува в изграждането на белтъчините, че силицият повишава здравината на тъканите, че калият и калцият влияят върху използуването на желязото при образуването на хлорофила и поддържането на осмозата, както и за регулиране на киселинно-основния баланс при биохимичните процеси. Установено е освен това, че борът оказва влияние върху цъфтежа и развитието на плодовете, че медта влиза в състава на някои ферменти и характерни белтъчини, а също, че е необходима при обмяната на веществата и т. н. Най-после сега се знае, че редица радиоактивни елементи в малки количества действуват благоприятно върху растежа на растението, докато в големи дози оказват вредно влияние. В растенията има още множество химични съставки, които, макар и в малки количества, играят важна роля в живота не само на растителните видове, но и за живота на хората и животните. Те служат не само като храна, но и като средство за опазване на тяхното здраве и за лекуване.