Витамини и в-ва

Горчиви вещества

В билките се съдържат химически вещества, които са недостижими по ефективност.
Към няколко групи могат да бъдат поставени химичните в-ва в растенията. Групите се припокриват по отношение на химическите субстанции. Така например в група "Горчиви вещества" са гликозиди (генцианин), алкалоиди (хинин) или антраценови съединения (алоин).
Горчиви вещества
По химически състав горчивите в-ва са от различни групи като повечето от тях са гликозиди. Те дразнят вкусовите рецептори на езика и възбуждат стомашната лигавица. Благодарение на това им действие се засилва отделянето на стомашен сок. При големи дози може да се постигне обратен ефект.
Гликозиди (генцианин)
Гликозидите се съдържат във всички части на растенията. Те играят ролята на регулатори в много биохимични процеси. Носят името си от захарите, от които се образуват. Предимно са безцветни кристални вещества, добре разтворими във вода. Малко от тях са оцветени като антоцианите. При загряване с разредени киселини, при овлажняване и под действието на ултравиолетовите лъчи и на ферментите гликозидите се разпадат на захарна част и агликон. За медицинската практика от голямо значение са растенията, съдържащи сърдечно действащите гликозиди, които са ненадминати досега при лекуването на сърдечните болести.
Алкалоиди (хинин)
Алкалоидите са вещества като в преобладаващата си част са азото и кислородо съдържащи. В растенията те се срещат под формата на соли на различни органични киселини (лимонена, оксалова, ябълчена, янтарна и други). Рядко, но се срещат и под формата на соли на някои неорганични киселини, като фосфорната, сярната и др.
Антраценови съединения (алоин)
Тези вещества са обособени в отделен раздел поради някои техни специфични свойства. Антраценовите съединения са най-често под формата на гликозиди. Основното им действие на организма е очистително и се използват при хроничен запек. Такива съединения има например в кората на елшовидния зърнастец (Rhamnus frangula).