Витамини и в-ва

Етерични масла

Досега са открити над 2500 растения, съдържащи етерични масла, повечето от които са с приятна миризма. Предполага се, че етеричните масла, от една страна, привличат насекомите, нужни за опрашването на цветовете, а от друга, предпазват растенията от прегряване, като се изпаряват в атмосферата и разсейват слънчевите лъчи. В някои случаи те са защитно средство на растенията против вредното действие на болестотворните бактерии, насекомите и различните гризачи. От химична гледна точка етеричните масла са органични хетероциклични, хидроароматии и ароматни съединения, както и съединения от мастния ред. Състоят се от въглеводороди, азотни и серни киселини, феноли, алдехиди, кетони, алкохоли, карбонови киселини, естери и главно терпени (моно-, сескви-, диполитерпени), както и техните кислородни съединения, на които дължат и приятната си миризма. Образуването им в растенията не е изяснено. Приети от човека вътрешно, те се отделят чрез бъбреците, белите дробове, жлъчката и червата. Някои от тях действуват главно нерво-успокоително, болкоуспокоително, противоглистно, противомикробно, като кожни дразнители и др.